Bạch Ngọc

Ấn rồng đá phong thủy bạch ngọc M060

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ấn rồng bằng bạch ngọc (Vân Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 10cm x 12cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: củng cố uy quyền, tăng cường địa vị, hóa giải kẻ tiểu nhân, thị phi, bổ trợ công việc được thuận lợi,..

Gậy như ý đá phong thủy bạch ngọc nhỏ M067

+ Chất liệu và hoàn thiện: Gậy như ý bằng Bạch Ngọc_ Vân Nam + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 7cm x 13cm .( luôn đế) + Khối lượng: 0.95kg + Ý nghĩa: biểu tượng của uy quyền, dùng để củng cố địa vị và quyền lực của người sở hữu,

Gậy như ý đá phong thủy bạch ngọc lớn M066

+ Chất liệu và hoàn thiện: Gậy như ý bằng Bạch Ngọc_ Vân Nam + Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 8cm x 14cm .( luôn đế) + Khối lượng: 1.1kg + Ý nghĩa: biểu tượng của uy quyền, dùng để củng cố địa vị và quyền lực của người sở hữu,

Gậy như ý đá phong thủy bạch ngọc R060

+ Chất liệu và hoàn thiện: Gậy như ý chạm Tỳ hưu chế tác từ Bạch Ngọc (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 7.5cm x 15cm (tính luôn đế) + Khối lượng: 0.6kg + Ý nghĩa: Tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu,

Tỳ Hưu đá phong thủy Bạch ngọc cõng vàng DT114

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu bằng ngọc trắng (Bạch ngọc) tự nhiên (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 6cm x 10cm. + Khối lượng: . + Ý nghĩa: giúp trừ tà , trấn nhà,giúp tránh bệnh tật bình an bảo trợ sức khỏe, phát tài phát