Đá Mắt Mèo

Vòng tay đá phong thủy mắt mèo hạt dẹp S996

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi vòng đá mắt mèo (Trung Quốc). + Kích thước : Chuỗi 17 hạt, hạt 1.2 cm. + Khối lượng : 30 gr. + Ý nghĩa: Tượng trưng cho cái nhìn sâu sắc, tăng cường sự sáng tạo, mang lại may mắn sức khỏe… + Cách sử dụng: trang

Vòng tay đá phong thủy mắt mèo hạt xéo S996

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi vòng đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước : Chuỗi 17 hạt, hạt 1.2 cm. + Khối lượng : 30 gr. + Ý nghĩa: Tượng trưng cho cái nhìn sâu sắc, tăng cường sự sáng tạo, mang lại may mắn sức khỏe… + Cách sử dụng:

Quả cầu đá phong thủy mắt mèo QC204-S1-1231

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá mắt mèo (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 7cm + Khối lượng: 371g (3.264.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa:Mắt mèo tượng trưng cho cái nhìn sâu sắc, tăng cường sức mạnh thể chất, khuyến khích sự sáng tạo thể hiện (tuyệt

Quả cầu đá phong thủy mắt mèo DT182-S1-2965

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá mắt mèo (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 9cm + Khối lượng: 727kg (4.080.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa:Mắt mèo tượng trưng cho cái nhìn sâu sắc, tăng cường sức mạnh thể chất, khuyến khích sự sáng tạo thể hiện (tuyệt

Quả cầu đá phong thủy mắt mèo QC204-S1-484

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá mắt mèo (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 4-5cm + Khối lượng: 148g (3.264.000đ/kg, giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa:Mắt mèo tượng trưng cho cái nhìn sâu sắc, tăng cường sức mạnh thể chất, khuyến khích sự sáng tạo thể hiện (tuyệt